Çocuklarda Endoskopinin Yeri

ENDOSKOPİ HAKKINDA BİLGİ

Endoskopinin tanımına geçmeden önce, kısaca Latincede endo kelimesinin iç anlamından, oskopi ise  iç organların aletle incelenmesi anlamına gelmektedir. Gastroskopi ağızdan ışıklı bir aletle girerek yemek borusu, mide ve incebarsaklara kadar incelemeye, gerekli ise biyopsi ve müdahale yapamaya, yine kolonoskopi ise makattan ışıklı bir cihazla girerek kalın barsakların incelenmesine, biyopsi alınmasına ve gerekli durumlarda müdahale yapılmasına yarayan alettir. Bölümümüzde çocuk hastalara yönelik olarak hem gastroskopik, hem de kolonoskopik girişimler yapılmaktadır.

Çocuk çocuklarda sindirim sistemi yakınmaları sık olarak karşımıza çıkmakta ve bu hastalıkların tanı ve tedavisinde endoskopi çocuk gastroenterolojide sanıldığının aksine daha sık olarak kullanılmaktadır.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tespiti ve tedavisinde kullanılan  endoskopi erişkin gastroenterolojiden sonra çocukluk çağında da yerini almaya başlamıştır. Endoskopu tanısal amaçla kullanmamızın yanında yemek borusundaki varislere yönelik olarak bant ligasyonu ve/ veya sikleroterapi yapılabilmekte, yaban cisimleri gastroskop ile çıkartılabilmekte,  sindirim sisteminden beslenme desteği için perkutan endoskopik gastrostomi (endoskop ile karın duvarından eslemek için tüp yerleştirilmesi ) işlemleri ve alt sindirim sistemine yönelik kolonoskopik girişimler yapılabilmektedir. .

Her şey yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyiliği ve sağlığı için.