ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME BÖLÜMÜ NEDİR?

Çocuk Gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bölümü; Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını tamamladıktan sonra yan dal uzmanlığı olarak yapılmaktadır. Çocuk hastalıklarının yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak hastalıkları,  karaciğer, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıkları yanında sağlıklı çocuk beslenmesi  ve hasta çocukların beslenmelerini üstlenen bölümüdür.

Sindirim sistemi hastalıkları çocuk hekimliğinin uğraşı ve zaman ayrılması gerektiren dalıdır. Hastalığın tanısı, takibi ayırıcı tanısı adım adım yapılmalıdır. Aileye her yapılan işlem için ayrıntılı bilgi verilmelidir.   

 Çocuk sağlığında beslenme önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için beslenme önemlidir. Beslenmesi iyi olan çocuk daha iyi gelişebilmekte, hastalıklara yakalanması daha az olmakta sonuçta, çocuğun hastalıktan iyileşmek için harcayacağı enerji büyüme ve gelişme için harcanmaktadır. Bu aile ekonomisine olumlu yansıması yanında okula giden çocuğun okul başarısının artmasına, öğrenmenin kolaylaşmasına ve çocuğun oyun için, sosyalleşmesi için daha çok zaman ayırabilmesine olanak sağlamaktadır.

Çocuk sindirim sistemi hastalıkları ve beslenme konusunda muayenehanemizde 2002 yılından beri hizmet vermekteyiz. 

Bize başvuran hastaları sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir;

0-2 yaş dönemi beslenmesi

Okul öncesi dönem beslenme (3-6 yaş )

Okul çocuğunun beslenmesi (6-12 yaş )

Ergenlik döneminde beslenme (12-18 yaş )

İştahsız çocuğun değerlendirilmesi (0-18 yaş )

Hastalıklı çocuğun izlemi ve beslenmesi (0-18 yaş )

Malnutrisyon gelişmiş çocuğun beslenme, büyüme ve gelişmesinin izlemi

Uzamış Yenidoğan Sarılığı takibi (Unutmamak gerekir ki 14 günü = 2 haftayı geçen yenidoğan sarılıklarının mutlaka çocuk gastroenteroloji uzmanın tarafından görülüp değerlendirilmesi gerekmektedir )

Kabızlık ( takibi nedenlerine yönelik detaylı anlatım, tedavi, diyet tuvalet eğitimi, gerekirse tetkikler ve tanısal uygulamalar ) (0-18 yaş )

İshalli çocuğun takip, tanı ve tedavisi (0-18 yaş )

Besin (Gıda ) Alerjilerinin takibi: Gıda alerjileri sindirim sisteminde yemek borusundan, kalın bağırsağın son kısmına kadar her hangi bir yerini ve/veya birden fazla bölümünü tutarak belirti verebilmektedir.  Takibinin bu konuda deneyimli hekimlerce yapılması hem ayırıcı tanı hem de hastalığın takibinde oluşabilecek istenmeyen etkilerin önüne geçebilmek için gereklidir.

Alerjik gastroenteropatiler (eozinofilik gastroenteropatilerin ) izlemi

Gastroözefageal reflü hastalığı tanı, takip ve tedavi yaklaşımları (0-18 )

İnfantil kolik (Bebeklerde gaz sancıları )

Mide ve on iki parmak hastalıkları tanı ve tedavisi (gerektiğinde gastroskopik tanı ve tedavi yaklaşımları ). Gastrit, ülser,

Karın ağrısı olan çocukta nedenin ortaya çıkartılması, takip ve tedavisi  (0-18 yaş )

Çölyak hastalığı tanı, takip, beslenme eğitimi (0-18 yaş )

Kistik fibrozis tanı yaklaşımları, tedavi ve beslenme eğitimi (0-18 yaş )

İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve kalın bağırsak hastalıkları (tanı, takip ve tedavisi )

Nörolojik problemi olan hastaların beslenmelerinin takip ve tedavisi (Beslenme eğitimi, gerektiğinde tüple beslenme yöntemlerinin uygulanması  )

Karaciğer-safra kesesi hastalıklarının nedenlerinin aydınlatılması, takip ve tedavisi

Sarılıklı (Hepatit A, B, C, Delta hepatitli ) hastaların takibi

Siroz gelişmiş çocuğun takibi, gerektiğinde karaciğer nakli merkezleriyle iletişim

Kısa bağırsak sendromlu çocuğun büyüme, gelişme takibi, gerekirse incebağırsak nakli için yönlendirme

Metabolik hastalık tanı ve tedavisi

 Pankreas hastalıkları takip ve tedavisi

Anoreksia nervozalı hastanın çocuk gastroenterolojisi açısından takibi

Obesite ve beslenme

Sindirim sistemindeki yabancı cisim takibi ve gerektiğinde çıkartılması

Üst ve alt sindirim sistemi kanamalarının tıbbi ve endoskopik tedavi edici yöntemlerle tedavisi ve sonrasında takip şeklinde özetlenebilir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman görüş ve önerilerinize açığız.

Saygılarımla.