Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım

Karın ağrısı yakınması 0-18 yaş grubunda sık karşılaşılan bir durumdur. Tanıda karın ağrısının nöroanatomik temeli önemlidir

Visseral ağrı; zararlı uyaran (mekanik veya kimyasal ) karın organlarındaki reseptörlerin etkilenmesiyle hissedilir. Bu ağrı genellikle zayıf bir şekilde lokalize edilir periumblikal, epigastrik veya orta süprapubik bölgeye yansıyan ağrı şeklindedir. Ağrı bıçak saplanır, kolik ve kramp şeklinde tanımlanabilir. Terleme, bulantı, kusma ve solukluk gibi otonomik belirtiler ile birliktedir.

Somatoparyetal ağrı; paryetal periton, karın duvarı  veya retroperitoneal iskelet kaslarındaki somatosensör yolakları dolaşır. Keskin, iyi lokalize edilen  yoğun bir ağrı şeklinde tanımlanır. Ağrının şiddeti hareket etmekle, öksürmekle artar.

Yansıyan ağrı ; Etkilenen organdan uzak bölgede hissedilir. Bu ağrı spinal segmentte değişik nöroanatomik bölgelerdeki somatik afferent nöronlar ile visseral afferent nöronların birleşmesi sonucunda oluşur. pnömonisi olan çocukta ilk başvuru yakınmasının karın  ağrısının olması buna örnek olarak verilebilir.

Karın ağrısı akut veya kronik olabilir. Akut gelişen karın ağrıları acildir ve hemen değerlendirilmelidir. Kronik karın ağrıları belirtilerin 3 ay veya daha uzun devam etmesi  ile ilişkilidir. Genellikle tekrarlayan karın ağrısı olarak değerlendirilir.