Doç. Dr. FATİH ÜNAL ÖDÜLLERİ

1.Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedenleri ve Endoskopik Tedavi Yaklaşımları

F.Ünal, G.Şahin, E.Semizel, A.Cebe, H.Erdoğan, Ş.Duygulu, E.Kasırga VIII. Uludağ Kış Kongresi (18-21Mart 2012 ) En iyi poster ikincilik ödülü

2.Çocukluk çağında Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı alan hastalarımızda karaciğer fonksiyon testlerinde gözlenen değişiklikler

F.Ünal, M.Çakır, Ç.Arıkan, H.Yüksekkaya, G.Veleyeva, S. Aydoğdu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 1. Türk- İran Pediatri Toplantısı (20-24 Ekim 2012 ) En İyi Poster Birincilik Ödülü

3.Glutensiz diyet alan çölyak hastası çocuklarda serum selenyum düzeyi.

F.Ünal, C.Umman, F.Taneli, E.Kasırga, G.Kılıçlı

III.Uludağ Kış Pediatri Kongresi (Şubat 2007 ) En iyi Poster Birincilik ödülü

4.Çocuklar için Kistik Fibrozis Yaşam Kalitesi Anketinin Güvenilirlik ve geçerliliği

H.Yüksel, Ö.Yılmaz, D.Doğru, B.Karadağ, F. Ünal, A.L.Quittner

IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi (16-18 Nisan 2009 )En iyi Poster Birincilik Ödülü

5. II. Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması (31. 01. 2000 ) (Proje 3.lüğü )

Çinko Eksikliği Oluşturulmuş Hayvan Modelinde Lökosit Fonksiyonları ve Hpatit B Aşısıyla Gelişen Bağışıklık

R.V.Yağcı, S.Aydoğdu, N.Kütükçüler, F.Özgenç, G.Aksu, F.Ünal, I.Çoker

6. T.C. Bursa Valiliği (Taktirname ) (28.02.2007 )(sayı:156 ) 3. Uludağ Kış Pediatri Kongresi Kapsamında birinci seçilen ''Çölyak hastalarında serum selenyum düzeyi '' konulu çalışma dolayısı ile ilimizi en iyi temsil etmenizden dolayı 5442 sayılı kanunun 20, 657 sayılı kanunun 122. maddesi gereğince verilen ''Taktirname ''